Documents


Երուսաղեմցի Սարգիս Հովսեփյանի նամակը Արտասահմանից ներգաղթող հայերի ընդունման եւ տեղավորման կոմիտեի նախագահ Աստվածատրյանին

| 1946 | ներգաղթ | ներգաղթ կոմիտե |