Photos


repartiation 1925-32


Nubarian Library


...
...

Հայաստան մեկնող նավը Յաֆայի նավահանգստում, 1925թ.

...

Հայ որբերն ուղեւորվում են դեպի Յաֆայի նավահանգիստ, որտեղից մեկնելու են Խորհրդային Հայաստան, Երուսաղեմ, 1925թ.

...

Հայ գաղթականները Փիրեայի նավաhանգստում

...

Հայ գաղթականները Փիրեայի նավաhանգստում

...

Հայ գաղթականները նստում են Խոհրդային Հայաստան գնացող նավը,
Հունաստան, 1932թ.

...

Հայ գաղթականները Փիրեայի նավաhանգստում

...

«Մելքոնյան» վարժարանի Խորհրդային Հայաստան մեկնող սաները: Հունաստան, 1931