Մամուլ


Ալիք


| 10.02.1946 |

Ամերիկայի Միաց. Նահանգներում հայկական հողերի Խորհրդ. Հայաստանին կցւելն է պահանջւում

«Հայերի հանդեպ արդարացի վերաբերմունքի համար պայքարող ամերիկյան կոմիտեն» ՄԱԿ-ի ամերիկյան պատգամավորներին ուղղել է մի դիմում, որով կոչ է անում գործադրել ԱՄՆ նախագահ Վ. Վիլսոնի վճիռը: