Մամուլ


| 05.05.1946 |

Երբ շրջուած կը հասկցուինք

Հ. Օշական:

| 01.04.1946 |

Պատերեն ներս

Խոսրով Վշտունի:

| 05.03.1946 |

Քշիր կարաւան...

Պայքար է ծավալվել Օշականի եւ «Նայիրի»-ի դեմ:

| 01.03.1946 |

Միշտ նոյն խըռփօն

Էդ. Տարոնյան:

| 01.03.1946 |

Ուխտագնացութիւն դէպի Արարատ

Նախորդ նույնանուն հոդվածի շարունակությունը:

| 01.02.1946 |

Օշական կը դատէ

Հայրենի բերքը քառասնամեայ վաստակին ուժով: Հ. Օշական:

| 01.02.1946 |

Ուխտագնացութիւն դէպի Արարատ

Լեւոն Զ. Սյուրմելյան:

| 01.01.1946 |

Եհովա, Եհովա

Ջրհեղեղյան ավանդավեպ: Սոս Վանի:

| 01.01.1946 |

Բանաստեղծութեան համար

Մինաս Թեոլեոլյանը խոսում է հետպատերազմյան հայ բանաստեղծության մասին:

| 01.01.1946 |

Սփիւռքը եւ իրաւ բանաստեղծութիւնը

Ներկայացվում է Հակոբ Օշականի համանուն գիրքը:

| 01.01.1946 |

Հայը եւ հրեան

Յ. Տեր Հակոբյանը անցկացնում է համեմատություն:

| 01.11.1945 |

Աշխարհ երկու մաս ունի

Ստեփան Շահպազը հայրենիքի եւ Արտասահմանի մասին: