գրքեր


Նամակներ սովետական «դրախտից»

Մովսես Բազարյան

1996

Երեւան


Ներգաղթի եւ ներգաղթողների մասին

Անկեղծ լինելու համար, պէտք է որ նշեմ. ներգաղթած հայ կոմունիստը գաղափարականօրէն աւելի հաւատաւոր եւ նուիրեալ եղած է, քան ներկայի սովետական երկրի ամենաուղղափառը։ Չեմ ժխտում, ներգաղթած կոմունիստներից եղել են եւ այնպիսիներ, որոնք ենթադրած պէտք է ըլլային, եւ ինչու չէ, ակնկալէին իրենց գաղափարների իրագործուած երկրում առանձնաշնորհեալ դիրք ունենալ։ Արի տես, գրքային տեսութիւնները եւ սրբազան կարծուած սկզբունքները կեանքի վերածուլէ ետք, իրենց գաղափարական տարազից մերկացել եւ այլասերուել են։ Փոքրամասնութեան բռնի տիրապետութիւնը ղեկավարին դարձրել է աթոռամոլ եւ բռնապետ։ Ոտնահարուել են մարդկային բոլոր իրաւունքները, հասարակութիւնը կամազուրկ ամբոխի է վերածուել, ստորաքարշ, կեղծաւոր եւ գծուծ: