փաստաթղթեր


նամակ Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների սովետի նախագահին

| 1946 | կյանքը Հայաստանում |

Արտաշատի շրջսովետի գործկոմի նախագահ Սարգսյանի նամակը Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների սովետի նախագահին շրջանում բնակություն հաստատած հայրենադարձների վիճակի մասին:

հայրենադարձ բազմազավակ մայրերին պարգեւատրելու կարգ

| 1946 | ներգաղթ |

Հայկական ՍՍՌ Գերագույն սովետի քարտուղար Գալուստյանը պարզաբանումներ է խնդրում Մոսկվայից հայրենադարձ բազմազավակ մայրերին պարգեւատրելու կարգի վերաբերյալ:

Բուլղարահայերի Ներգաղթի կազմակերպման կոմիտեի զեկույցը

| 1946 | ներգաղթ | Բուլղարիա | ներգաղթ կոմիտե |

Բուլղարահայերի Սովետական Հայաստան Ներգաղթի կազմակերպման կոմիտեի զեկույցը Արտասահմանից ներգաղթող հայերի ընդունման եւ տեղավորման կոմիտեի նախագահ Աստվածատրյանին: