փաստաթղթեր


Եգիպտահայ բանվորների նամակը Հայկական ՍՍՌ Գերագույն սովետի նախագահ Մացակ Պապյանին

| 1946 | ներգաղթ |