ականատեսներ

Առանձին անհատների բանավոր հուշերը, անձնական եւ ընտանեկան պատմություններն արձանագրվել են ժամանակը, դեպքերը եւ իրադարձությունները հնարավորին չափ մանրամասն վերականգնելու նպատակով։ Տարիների հետ փոքր ինչ խաթարված, համեմված անձնական ապրումներով եւ հույզերով՝ այս վկայությունները հնարավորություն են տալիս անմիջականորեն ծանոթանալու պատմությանը՝ առանց գաղափարական, քաղաքական սրբագրումների։