փաստաթղթեր


Բուլղարահայերի Ներգաղթի կազմակերպման կոմիտեի զեկույցը

| 1946 | ներգաղթ | Բուլղարիա | ներգաղթ կոմիտե |

Բուլղարահայերի Սովետական Հայաստան Ներգաղթի կազմակերպման կոմիտեի զեկույցը Արտասահմանից ներգաղթող հայերի ընդունման եւ տեղավորման կոմիտեի նախագահ Աստվածատրյանին: