փաստաթղթեր


Արտասահմանից ներգաղթող հայերի ընդունման եւ տեղավորման կոմիտեի արձանագրություն

| 1946 | ներգաղթ | ներգաղթ կոմիտե |