փաստաթղթեր


Արտասահմանից ներգաղթող հայերի ընդունման եւ տեղավորման պլան

| 1946 | ներգաղթ |