փաստաթղթեր


Հայկական ՍՍՌ ԱԳ նախարար Հովհաննիսյանի նամակը

| 1946 | ներգաղթ | ներգաղթ կոմիտե |

Հայկական ՍՍՌ ԱԳ նախարար Հովհաննիսյանի նամակը Արտասահմանից ներգաղթող հայերի ընդունման եւ տեղավորման կոմիտեին Ֆրանսիայում ներգաղթի կազմակերպման ընթացքի մասին: