փաստաթղթեր


հայրենադարձ բազմազավակ մայրերին պարգեւատրելու կարգ

| 1946 | ներգաղթ |

Հայկական ՍՍՌ Գերագույն սովետի քարտուղար Գալուստյանը պարզաբանումներ է խնդրում Մոսկվայից հայրենադարձ բազմազավակ մայրերին պարգեւատրելու կարգի վերաբերյալ: