փաստաթղթեր


Սուդանահայ Մկրտիչ Ուլիկյանի նամակը Արտասահմանից ներգաղթող հայերի ընդունման եւ տեղավորման կոմիտեի նախագահ Աստվածատրյանին

| 1946 | ներգաղթ |