փաստաթղթեր


նամակ Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների սովետի նախագահին

| 1946 | կյանքը Հայաստանում |

Արտաշատի շրջսովետի գործկոմի նախագահ Սարգսյանի նամակը Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների սովետի նախագահին շրջանում բնակություն հաստատած հայրենադարձների վիճակի մասին: