ֆոտո


Ռահել Դելի-Սարգսյանի արխիվից...
Դպրոց Քեսապում, Սիրիա, 1941թ.
...
Պարասկավեեւկա, Ալթայ, 1949-1956թթ.
...
Ռահելի քույրը՝ Զարուհին իր ռուս ընկերուհու հետ, Պարասկավեեւկա, Ալթայ, 1949-1956թթ.
...
Զարուհի, Ժիրայր, Շաքե Դելի-Սարգսյաններ, Պարասկավեեւկա, Ալթայ, 1949-1956թթ.
...
Ռահելի քույրը՝  Զարուհին մոր՝  Լուսիկի հետ,
Պարասկավեեւկա, Ալթայ, 1955թ
...
Գործերը վերանայող հանրապետական հանձնաժողովի եզրակացություն, 14.02.1956թ
...
Քաղվածք Գործերը վերանայող հանրապետական հանձնաժողովի
արձանագրությունից, 29.02.1956թ.
...
Զարուհի Դելի-Սարգսյանի բռնադատվածի վկայականը