Մամուլ


| 18.01.1946 |

Գաղտնի տեսակցութիւն Պ.Պ. Վիշինսքիի եւ Սաքայի միջեւ

ՍՄ Արտաքին փոխգործավար Պ. Վիշինսկին եւ Թուրքիայի արտգործնախարար Հասան Սաքան գաղտնի պայմաններում հանդիպում են կազմակերպել, որտեղ, ըստ շրջանառվող լուրերի, վերջինս առաջարկել է ՍՄ-ին հանձնել Կարսի եւ Արդահանի նահանգները Բոսվորի, Դարդանելի նեղուցների եւ Վրաստանի նահանգի դիմաց:

| 18.01.1946 |

Ֆրանսահայ հերոս Մանուշեանի կնոջ յայտարարութիւնները

Երբ Երեւան գալու համար ճամբայ կ’ելլէի, բարեկամներս գրեցին յուշատետրիս մէջ. «Սովետ. Հայաստան հասնելուդ պէս, ծունկի եկուր եւ համբուրէ՛ հողը՝որ մեր միակ ապաւէնն է»,-Մելինե Մանուշյան:

| 18.01.1946 |

Թրքահայաստանի վերադարձը Սովիէթական Միութեան

Սիրիայի եւ Լիբանանի Հայ ազգային խորհուրդը հեռագիր է ուղարկել ՄԱԿ-ի նախագահին՝պահանջելով ՍՄ-ին միացնել Թուրքիայի կողմից գրավված հայկական շրջանները:

| 17.01.1946 |

Ֆրանսահայ ներգաղթողներու խումբ մը Երեւան կը հասնի

«Տասս» հեռագրական գործակալությունը հայտնում է, որ Ֆրանսահայ ներգաղթողների մի խումբ Երեւան է ժամանել:

| 17.01.1946 |

Բնական եւ ուղիղ կեցուածք

«Անոնք որ ներգաղթի համար արձանագրուելու քաջութիւնը չունին, թո՛ղ գէթ արժանավայել կեցուածք ունենան լռելով: Այդ է բնական եւ ուղիղ կեցուածքը»:

| 15.01.1946 |

Եգիպտահայ ազգ. խորհուրդին դիմումը երեք մեծերուն

Եգիպտահայ ազգային խորհուրդը հեռագիր է ուղարկել Մոսկվայում ընթացող Արտգործնախարարների վեհաժողովին՝պահանջելով Թուրքիայի կողմից զավթված հայկական հողերը միացնել ՍՀ-ին:

| 14.01.1946 |

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վեհ. Գէորգ Զ.ի դիմումը երեք մեծ տէրութեանց պետերուն

«Պետութիւններըէյանուն իրենց հանդիսաւոր խոստումների եւ յայտարարած սկզբունքների պարտաւոր են կատարել քաղաքակրթութեան մի վեհ ակտ, մարդասիրական մի սուրբ գործէ փրկել վերջնական կորստից մի հին կուլտուրական ազգի մնացորդները»:

| 12.01.1946 |

Հանգանակութիւն ի նպաստ Հայաստան ղրկուելիք կօշիկի ֆօնտին

ՍՀ-ում կոշիկի գործարան հիմնելու նպատակով Սիրիայի եւ Լիբանանի հայ համայնքում կազմակերպված հանգանակության ցանկ:

| 12.01.1946 |

Յարումներ Եգիպտահայ ազգ. խորհուրդին

Կահիրեի եւ Ալեքսանդրիայի հայկական կազմակերպությունները դիմում են Եգիպտահայ ազգային խորհուրդին:

| 12.01.1946 |

Հայաստանին

Արիս Շաքլյանի բանաստեղծություն

| 12.01.1946 |

Յաղագս ներգաղթի

Խորհրդային Միության կառավարությունը ստորագրել է արտասահմանի հայերի զանգվածային ներգաղթի արտոնության հրամանագիր:

| 09.01.1946 |

Հայաստանի Ուիլսընեան սահմաններու պահանջքը

Ամերիկահայ ազգային խորհուրդը եւ «Հայաստանի հանդեպ արդարացի կեցվածքի համար պայքարող կոմիտեն» Մոսկվայի Արտգործնախարարների վեհաժողովին՝կոչ անելով այժմյան Թուրքիայի մաս կազմող հայկական հողերը միացնել ՍՀ-ին: