Մամուլ


| 06.01.1946 |

Յունաստանի հայերուն վիճակը

Թեմային չի վերաբերում:

| 06.01.1946 |

Հայաստանի հանդէպ արդար կեցուածքի ամերիկ. կոմիտէն եւ հայ ազգ. Խորհուրդը

Հայ ազգային խորհուրդը եւ «Հայաստանի հանդեպ արդար կեցվածքի համար պայքարող ամերիկյան կոմիտեն» նամակ են ուղարկել Մոսկվայում ընթացող արտգործնախարարների խորհրդաժողովին`պահանջելով Հայաստանը ճանաչել ԱՄՆ նախագահ Վիլսոնի որոշած սահմաններով:

| 30.12.1945 |

Հայ ազգային խորհուրդ Աղեքսանդրիոյ։ Յայտարարութիւն Հեռագիր

Եգիպտոսի Ալեքսանդրիա քաղաքում ձեւավորված Հայ ազգային խորհուրդը հեռագիր է ուղարկում Մոսկվայում կայացող արտգործնախարարների խորհրդաժողովին հայկական հողերը ՍՀ-ին միացնելու հապանջով:

| 23.12.1945 |

Հեռագիր

Երուսաղեմի հայ համայնքը նամակ է գրում Մոսկվայում ընթացող մեծ պետությունների արտգործնախարարների խորհրդաժողովին` պահանջելով Թուրքիայի կողմից զավթված հայկական հողերը միացնել ՍՀ-ին:

| 23.12.1945 |

Մեծ Ստալինը եւ ռուս ժողովուրդը միայն պիտի իրականացնեն հայ ժողովուրդի բաղձանքները

«Ռուս ժողովուրդը եւ հանճարեղ Ստալինը միայն պիտի համախմբեն ցիրուցան մէկ ու կէս միլիոն հայութիւնը իր հայրենական օճախէն ներս»:

| 16.12.1945 |

Ներգաղթի կոմիտէ Երեւանի մէջ

ՀՍՍՀ Ժողկոմխորհին կից ստեղծվել է ներգաղթող հայերի ընդունման եւ տեղավորման կոմիտե:

| 16.12.1945 |

Հայաստանի եւ Կովկասի հայերը մեծ ցոյցերով կը պահանջեն հակական նահանգները

ՍՀ-ի մի շարք քաղաքներում կազմակերպվել են ցույցեր`պահանջելով միացնել զավթված հայկական հողերը ՍՀ-ին:

| 16.12.1945 |

Հայ ժողովուրդի նամակը սպարապետ Ստալինին

«Արտասահմանի մեր եղբայրները Հայրենական պատերազմին ընթացքին համախմբուեցան իրենց Մայր Հայրենիքին`Սովետական Հայաստանի շուրջ, եւ հիմայ կըղձան համախմբուիլ Հայրենիքին մէջ»:

| 09.12.1945 |

Սովետ կառավարութիւնը կ՛արտօնէ արտասահմանի հայերուն վերադարձը Սովետական Հայաստան

Ըստ ՍՍՀՄ Ժողկոմսովետի հրամանագրի`աշխարհասփյուռ հայությանը հնարավորություն է տրվում ներգաղթել ՍՀ:

| 09.12.1945 |

Ներգաղթը

1-ին հոդվածի շարունակություն:

| 09.12.1945 |

Սովետական Հայաստանը հզօր է ռուս ժողովուրդով եւ Մեծ Ստալինով

«Հպարտ ենք, որ Հայաստանը որպէս իրավակարգ ունի աշխարհի ամէնէն կենսատու եւ դեմոկրատական իրաւակարգը`սովետական իրաւակարգը»:

| 29.11.1945 |

Հայաստանի ժողովուրդը Թրքահայաստանի կցումը կը պահանջէ

ՍՀ-ի մի շարք քաղաքներում կազմակերպվել են ցույցեր` սովետական իշխանությունից պահանջելով Արեւմտյան Հայաստանը միացնել ՍՀ-ին: