Մամուլ


| 14.02.1946 |

Ամենայն հայոց կաթողիկոսին դիմումը երեք մեծերուն

Նախորդ նույնանուն հոդվածի շարունակությունը: (Փետրվար 13, 1946թ, N263)

| 14.02.1946 |

Հայերը Ատրպատականի մէջ

Խոսվում է այստեղի հայերի վիճակի մասին:

| 14.02.1946 |

Հայ բեկորներ Անատոլուի մէջ

Խոսվում է այստեղ մնացած հայերի կյանքի մասին:

| 14.02.1946 |

Հայաստանը բարի գալուստ կը մաղթէ տարագիրներուն

Ներկայացվում է Ավ. Իսահակյանի, Աճառյանի, Սարյանի եւ այլոց նամակները հայրենակիցներին:

| 13.02.1946 |

Ամենայն հայոց կաթողիկոսին դիմումը երեք մեծերուն

Խմբագրությունը ներկայացնում է Գեւորգ Զ-ի դիմումը մեծ պետություններին:

| 03.02.1946 |

Ներգաղթ

Խոսվում է ներգաղթի հետ կապված խնդիրների մասին:

| 02.02.1946 |

Պոլսոյ հայերը պիտի տարագրուին

Թուրքիայի վարչապետը հերքում է այն լուրերը, որ հայերը պետք է գաղթեն:

| 01.02.1946 |

Հեռագիր Երեւանէն նարգաղթի մասին

Պ. Աստուածատուրյանը հեռագիր է ուղարկում Ֆրանսիայի Ազգային Միությանը` ցանկանալով իմանալ այնտեղի ներգաղթի հետ կապված աշխատանքների մասին:

| 01.02.1946 |

Պիվէրի հայ գաղութը

Խոսվում է այստեղի հայ համայնքի մասին:

| 30.01.1946 |

Հայկական Դատի մասին

Կահիրեի հայ մշակութային, մարզական եւ ուսանողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հեռագիր են ուղարկել Մոսկվա` Հայկական Հարցի արդարացի լուծման հույսով:

| 29.01.1946 |

Հ.Յ. Դաշնակցութեան յուշագիրը Միացյալ Ազգերու ընդհ. ժողովին

Դաշնակցությունը հայ ժողովրդի բաղձանքները ներկայացնում է ՄԱԿ-ին եւ հույս հայտնում Հայկական Հարցի արդարացի լուծման:

| 29.01.1946 |

Յայտարարութիւն ներգաղթի արձանագրութեանց մասին

Ֆրանսիան արտոնություն է տալիս հայերին ներգաղթելու համար Սովետական Հայաստան: