Մամուլ


| 09.01.1946 |

Դաշնակները Հիթլերյան ծառայութեան մէջ

«Սովետական Հայաստան» ամսագրում տպված հոդվածում ՀՅԴ-ն մեղադրվում է հիտլերյան Գերմանիայի հետ կապ ունենալու եւ համագործակցելու մեջ:

| 09.01.1946 |

Սարաճօղլուի յայտարարութիւնը

Թուրքիայի վարչապետը հայտարարել է, որ Կարսում եւ Արդահանում ոչ մի հայ չկա, իսկ պետության մյուս քաղաքներում ապրողները թուրքերի կողմից վստահություն են վայելում:

| 09.01.1946 |

Կատղած է թուրք մամուլը

Սովետական Հայաստան ներգաղթելու համար Թուրքիայում Սովետական Միության դեսպանատանը հայերի ներկայացրած դիմումները մեծ դժգոհություն են բարձրացրել թուրքական մամուլում:

| 09.01.1946 |

Գահիրէի հայ երիտասարդութիւնը միակամօրէն կը պաշտպանէ ազգ. պահանջները

Կահիրեի հայ երիտասարդական կազմակերպությունները հեռագիր են ուղարկել Մոսկվայում ընթացող Արտգործնախարարների վեհաժողովին՝ խնդրելով Թուրքիայում գտնվող հայկական հողերի միացնել ՍՀ-ին եւ արտասահմանի հայերին հնարավորություն տալ վերադառնալ հայրենիք:

| 06.01.1946 |

Հայ ժողովուրդի պահանջները

Ստեփան Զորյանը հայտարարել է, որ սփյուռքի հարյուր հազարավոր հայեր 1946 թվին պետք է վերադառնան հայրենիք:

| 03.01.1946 |

Հայկական տարին

Անցնող 1945 թվականը Սովետական Հայաստանում եւ սփյուռքում:

| 26.08.1945 |

«Հայկական Դատը»

Երգիծական երկխոսություն:

| 26.08.1945 |

Սթալինը եւ թրքահայաստանը

«Այժմ պարզ է բոլորի համար, որ Ռուսաստանի ժողովրդների ճակատագիրը, մասնաւորապէս Հայ ժողովրդի ճակատագիրը, սերտօրէն կապուած է Հոկտեմբերեան Յեղափոխութեան ճակատագրի հետ»,-Ի. Ստալին:

| 14.08.1945 |

Կոչ Սփիւռքի բոլոր դաշնակցականներուն

Բժիշկ Իս. Տերտերյանը կոչ է անում սփյուռքի բոլոր հայկական քաղաքական կուսակցություններին դադարեցնել իրենց գործունեությունը եւ լուծարվել՝ի նպաստ ՍՀ-ի:

| 20.07.1945 |

Արդարութեան ձայնը

«Եթէ այսօրուայ մարդկութիւնը մղձաւանջային ֆաշիզմից զարհուրած անկեղծօրէն եւ ազնուօրէն է խօսում ճնշուած եւ զրկուած ժողովրդների ազատագրութեան մասին՝ նա ունի զբաղուելիք մի վեհ գործ-դա տարագիր Հայութեան հայրենիք վերադարձնելու եւ նրան ազատ կեանք տալու գործն է»,- Դ. Դեմիրճյան:

| 20.07.1945 |

Իմ հայրենակիցներու արդար խօսքը

«Հասել է ժամանակը, որպէսզի թրքական տիրապետութեան տակ գտնուող Հայաստանը միացուի գոյութիւն ունեցող ազատ, անկախ Հայաստանին»:

| 18.07.1945 |

Ամերիկայի Հայ Ազգ. Խորհուրդին յայտարարութիւնը

Հայ Ազգային Խորհուրդը դիմել է Միավորված Ազգերի կոնֆերանսի դելեգատներին`Թուրքիայի տարածքում գտնվող հայկական հողերը Սովետական Հայաստանին միացնելու պահանջով: