Մամուլ


| 09.10.1947 |

Իրանահայութեան ներգաղթը արգիլուած

Իրանի կառավարությունը արգելել է իրանահայերին ազատվել հպատակությունից եւ գաղթել դեպի ՍՀ:

| 28.08.1947 |

Զեկոյց ներգաղթի մասին

Ամերիկահայոց հոգեւոր առաջնորդ Տիրան եպիսկոպոսը անդրադառնում է ամերիկահայերի ներգաղթին:

| 24.07.1947 |

Այս տարի ներգաղթը չկայ Ռումինիայէն եւ Պուլկարիայէն

Երեւանի ներգաղթի կոմիտեի նախագահ Բ. Աստվածատրյանը հայտնել է, որ 1947 թ. ընթացքում ներգաղթի առաջնությունը տալու են Հունաստանի եւ Իրանի հայերին՝ այստեղի հայ համայնքի ծանր պայմանները հաշվի առնելով:

| 19.06.1947 |

Հրաժարիմք…

«Ով թեւ ու թիկունկ պիտի ըլլայ միւսներուն, Դաշնակցութիւնը տապալելու համար…»:

| 14.02.1947 |

Մ. Տիգրանեանի բողոքը բարեգործականի դէմ

Լոսնաջելեսաբնակ հայ բարերար Միհրդատ Տիգրանյանը ՀԲԸՄ-ին առաջարկել է աշխատանքից ազատել Կիպրոսի Նիկոսիա քաղաքի Մելքոնյան վարժարանի ուսուցիչներից մեկին, ով դաշնակցականներին դավաճան է անվանել:

| 07.02.1947 |

Գնահատութեան խօսք Քալիֆորնիոյ հայ ժողովուրդին

ՀԲԸՄ-ն 1 մլն դոլարի հանգանակության հոջող ելքի առթիվ երախտագիտության խոսք է ուղղում բոլոր նվիրատուներին:

| 07.02.1947 |

«Տիգրանեան սան» երու բարերարին մաբ նամակը Հ.Բ.Ը. Միութեան կեդր. Մարմնին

«Երբ ներգաղթը այդպէս շարունակուի, այս կողմի հայերը Հայաստան պիտի երթան, հոս պիտի մնայ միայն 50 հազարի մօտ հայութիւն մը, որ հակահայստանեան է. այն ատէն ինչ պիտի ըլլայ ձեր հիմնադարմը»:

| 29.11.1946 |

Ներգաղթի հանգանակութիւն

ՀԲԸՄ-ն անցկացնում է հրապարակային ժողովներ եւ ճաշկերույթներ՝նվիրված կես մլն դոլարի հանգանակությանը:

| 29.11.1946 |

Ներգաղթի հրապարակային մեծ ժողով Ֆրեզնոյի մէջ

ՀԲԸՄ-ն եւ հայկական կազմակերպությունները նախատեսել են Ֆրեզնոյում հրապարակային ժողով անցկացնել՝նվիրված ներգաղթին:

| 29.11.1946 |

Համագաղութային մեծ հացկերոյթ

ՀԲԸՄ-ն ԱՄՆ Կալիֆորնիա քաղաքում նախաձեռնում է մեկ մլն դոլարի հանգանակությանը նվիրված համահայկական ճաշկերույթ եւ հայությանը կոչ է անում մասնակցել:

| 13.09.1946 |

Դէպի երկիր

«Յայտնի է, որ Ռուսաստանի տիրապետութեան տակ գտնուող երկիրները կը գտնուին տնտեսապէս յետամնաց վիճակի մէջ: Այս եւ ուրիշ պատճառներով է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի բերնով հայերուն ներգաղթի հրաւէր կը կարդայ»: